Förstasida > Reservlistor som inte längre är giltiga

Reservlistor som inte längre är giltiga

Eftersom ett flertal reservlistor har förlängts flera gånger redan har tillsättningsmyndigheten i överenskommelse med alla institutioner beslutat att följande reservlistor inte längre är giltiga:

31/12/2020

31/12/2019

30/06/2019