Начало > Устна презентация – задача

Устна презентация – задача

Референтен номер: 

Oral presentation – assignment

Като щракнете върху връзките по-долу, ще намерите задачата за „устна презентация“, която е част от дистанционния център за оценяване за посочените конкурси. 

По време на този тест кандидатите се приканват да представят и да отговорят на въпроси относно фиктивна ситуация, свързана с работата. Преди събеседването кандидатът се приканва да прегледа, прочете и анализира всички налични версии на онлайн писмената задача и съпътстващата информация, за да се подготви за теста. В началото на събеседването кандидатът ще получи указания коя версия на задачата да представи.

В тази задача е описана работната ситуация, за която ще се отнася „устната презентация“.

За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте съответното обявление за конкурса или поканата за заявяване на интерес.

За повече информация и примери за тестовете, посетете страницата Примерни тестове.