Úvod > Ústní prezentace - zadání

Ústní prezentace - zadání

Reference: 

Oral presentation – assignment

Odkazy níže vás dovedou k úloze k ústní prezentaci, která je součástí zkoušky v distančním hodnotícím centru v rámci daného výběrového řízení. 

Během této zkoušky jsou uchazeči požádáni, aby zodpověděli a prezentovali odpovědi týkající se fiktivní situace související s prací. Před pohovorem bude uchazeč vyzván, aby si prostudoval, přečetl a analyzoval všechny verze písemného zadání online a související informace, aby se mohl připravit. Na začátku pohovoru bude uchazeči sděleno, kterou verzi úlohy bude prezentovat.

V úloze je popsána pracovní situace, k níž se ústní prezentace bude vztahovat.

Podrobnosti o všech testech používaných v rámci speciálních výběrových řízení najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo výzvě k vyjádření zájmu.

Další informace a ukázky testů uvádíme na stránce „Vzorové testy“.