Αρχική σελίδα > Προφορική παρουσίαση – υπόθεση εργασίας

Προφορική παρουσίαση – υπόθεση εργασίας

Στοιχεία αναφοράς: 

Oral presentation – assignment

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, ή στους συνδέσμους, παρακάτω, θα βρείτε την υπόθεση εργασίας για τηv «Προφορική παρουσίαση» η οποία αποτελεί μέρος του εξ αποστάσεως κέντρου αξιολόγησης για τον εκάστοτε διαγωνισμό. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, οι υποψήφιοι καλούνται να κάνουν μια παρουσίαση και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με μια εικονική κατάσταση που σχετίζεται με την εργασία. Πριν από τη συνέντευξη, ο υποψήφιος καλείται να συμβουλευτεί, να διαβάσει και να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες εκδοχές της διαδικτυακής γραπτής υπόθεσης εργασίας και τις γενικές πληροφορίες προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δοκιμασία. Με την έναρξη της συνέντευξης, θα ανακοινωθεί στον υποψήφιο ποια εκδοχή της υπόθεσης εργασίας θα πρέπει να παρουσιάσει.

Αυτή η υπόθεση εργασίας περιγράφει την εργασιακή κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται η «Προφορική παρουσίαση».

Λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα δοκιμασιών επισκεφτείτε τη σελίδα μας «Παραδείγματα δοκιμασιών».