Početna stranica > Usmena prezentacija – zadatak

Usmena prezentacija – zadatak

Referentni broj postupka odabira: 

Oral presentation – assignment

Klikom na poveznicu/poveznice ispod možete pronaći zadatak za „usmenu prezentaciju” koji je dio virtualnog testiranja u centru za procjenu za predmetni natječaj/predmetne natječaje. 

Na tom testu kandidati moraju održati prezentaciju i odgovoriti na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Kandidati se pozivaju da prije intervjua pregledaju, pročitaju i analiziraju sve verzije opisa zadatka i popratne informacije dostupne na internetu kako bi se pripremili za test. Na početku intervjua kandidati će biti obaviješteni o tome koju verziju zadatka moraju obraditi u svojoj prezentaciji.

U zadatku je opisana situacija na radnom mjestu na koju će se odnositi „usmena prezentacija”.

Detaljne informacije o svim testovima u određenom postupku odabira dostupne su u odgovarajućoj obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa.

Više informacija i primjere testova možete pronaći na našoj stranici „Ogledni testovi”.