Pradžia > Žodinis pristatymas – užduotis

Žodinis pristatymas – užduotis

Pavadinimas: 

Oral presentation – assignment

Spustelėjus šią nuorodą (-as), galima rasti žodinio pristatymo užduotį, kuri yra viena iš nuotolinio vertinimo centro užduočių per nurodytą konkursą (-us). 

Per šį testą kandidatų prašoma aptarti išgalvotą darbinę situaciją ir atsakyti į kelis klausimus. Prieš pokalbį kandidatai kviečiami susipažinti su visomis esamomis internetinės rašytinės užduoties versijomis ir pagalbine informacija, viską atidžiai perskaityti ir išanalizuoti, kad pasirengtų šiam testui. Pokalbio pradžioje kandidatams pasakoma, kurią užduoties versiją jiems reikia aptarti.

Šioje užduotyje aprašoma darbinė situacija, kuria bus remiamasi per žodinį pristatymą.

Išsami informacija apie visus testus, kuriuos reikia atlikti konkrečios atrankos procedūros dalyviams, pateikiama pranešime apie konkursą (arba kvietime pareikšti susidomėjimą).

Daugiau informacijos ir testų pavyzdžių pateikiama puslapyje „Pavyzdiniai testai“.