Sākumlapa > Mutvārdu uzstāšanās — uzdevums

Mutvārdu uzstāšanās — uzdevums

Atsauce: 

Oral presentation – assignment

Noklikšķinot uz zemāk redzamās(-ām) saites(-ēm), atradīsiet uzdevumu “mutvārdu uzstāšanās”, kas ir daļa no vērtēšanas centra attālinātajiem pārbaudījumiem atsaucē norādītajam(-iem) konkursam(-iem). 

Šā pārbaudījuma laikā kandidātiem jāsagatavo prezentācija un jāatbild uz jautājumiem par fiktīvu ar darbu saistītu situāciju. Pirms intervijas kandidāti tiešsaistē saņem rakstisku uzdevumu (visas pieejamās versijas) un vispārīgu informāciju, kas tiem jāaplūko, jāizlasa un jāanalizē, lai sagatavotos pārbaudījumam. Intervijas sākumā kandidātam paziņos, kura uzdevuma versija būs jāprezentē.

Šajā uzdevumā aprakstīta darba situācija, uz kuru attieksies “mutvārdu uzstāšanās”.

Lai uzzinātu vairāk par visiem testiem, kas paredzēti konkrētai atlases procedūrai, skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

Plašāku informāciju un testu piemērus meklējiet mūsu tīmekļlapā “Testu paraugi”.