Strona główna > Prezentacja ustna – zadanie

Prezentacja ustna – zadanie

Numer referencyjny: 

Oral presentation – assignment

Po kliknięciu poniższego linku (linków) wyświetli się zadanie na „prezentację ustną”, która jest jednym ze zdalnych testów oceny zintegrowanej w przedmiotowym konkursie (konkursach). 

Podczas tego testu kandydaci proszeni są o przedstawienie fikcyjnej sytuacji związanej z pracą i udzielenie odpowiedzi na dotyczące jej pytania. Przed rozmową kandydat proszony jest o zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi wersjami zadania pisemnego online i informacjami ogólnymi, ich przeczytanie i przeanalizowanie w celu przygotowania się do testu. Na początku rozmowy kandydat zostanie poinformowany o tym, którą wersję zadania należy przedstawić.

W zadaniu tym opisano sytuację w miejscu pracy, której dotyczy „prezentacja ustna”.

Informacje na temat wszystkich testów, które obejmuje dana procedura naboru, można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Dodatkowe informacje i przykłady testów można znaleźć na naszej stronie Przykładowe testy.