Domovská stránka > Ústna prezentácia – úloha

Ústna prezentácia – úloha

Referencia: 

Oral presentation – assignment

Kliknite na odkaz/odkazy nižšie a zobrazí sa zadanie týkajúce sa ústnej prezentácie, ktorá je súčasťou testu v diaľkovom hodnotiacom centre v rámci uvedeného výberového konania. 

Počas tohto testu sa od uchádzačov žiada, aby zodpovedali otázky týkajúce sa riešenia fiktívnej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru sa uchádzačovi oznámi, ktorú verziu úlohy má prezentovať.

V tomto zadaní sa opisuje pracovná situácia, na ktorú sa bude vzťahovať ústna prezentácia.

Podrobnosti o všetkých testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Ďalšie informácie a príklady testov nájdete na našej stránke „Vzorové testy“.