Förstasida > Muntlig framställning – uppgift

Muntlig framställning – uppgift

Referens: 

Oral presentation – assignment

Genom att klicka på länkarna nedan kommer du till uppgiften för den muntliga framställning som ingår i utvärderingscentrumets prov på distans för det eller de uttagningsprov som nämns ovan. 

Under provet uppmanas du att presentera och svara på frågor som gäller en fiktiv arbetsrelaterad situation. Före provet får du titta på, läsa och analysera alla tillgängliga versioner av en skriftlig uppgift och bakgrundsinformation på nätet för att förbereda dig inför provet. I början av provet får du reda på vilken version av uppgiften du ska presentera.

Uppgiften beskriver den arbetssituation som den muntliga framställningen handlar om.

Du kan läsa mer om alla prov som ingår i ett visst urvalsförfarande i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan.

På vår sida med exempel på prov kan du läsa mer om de olika proven.