Αρχική σελίδα > Προφορική παρουσίαση

Προφορική παρουσίαση

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα για τη δοκιμασία προφορικής παρουσίασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της διαδικασίας επιλογής στην οποία λαμβάνετε μέρος. Για περισσότερα παραδείγματα, επισκεφτείτε τη σελίδα μας «Παραδείγματα δοκιμασιών».

de
en
fr