Strona główna > Prezentacja ustna

Prezentacja ustna

Na tej stronie można znaleźć kilka przykładów testu „prezentacja ustna”. Informacje na temat wszystkich testów przeprowadzanych w ramach konkretnej procedury naboru można znaleźć w danym ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Więcej przykładów zamieszczono na stronie z przykładowymi testami.

de
en
fr