Начало > Преглед на възможните улеснения при тестовете за подбор

Преглед на възможните улеснения при тестовете за подбор

На тази страница можете да намерите преглед на възможните улеснения при тестовете за подбор за кандидатите с увреждания или със специфични нужди, включително за бременните и кърмещите кандидати. На страницата се обяснява как определяме разумните улеснения и се предлага речник на възможните улеснения.