Αρχική σελίδα > Επισκόπηση των προσαρμογών που μπορούν να γίνουν κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Επισκόπηση των προσαρμογών που μπορούν να γίνουν κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Σ΄ αυτή τη σελίδα θα βρείτε επισκόπηση των προσαρμογών που μπορούν να γίνουν κατά τις δοκιμασίες για υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες λόγω, π.χ., εγκυμοσύνης ή θηλασμού. Αποσαφηνίζεται ο όρος των εύλογων προσαρμογών και παρατίθεται γλωσσάριο των δυνατών προσαρμογών.