Förstasida > Översikt över möjliga anpassningar i samband med urvalsprov

Översikt över möjliga anpassningar i samband med urvalsprov

På den här sidan hittar du en översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning eller särskilda behov. Det gäller också sökande som är gravida eller ammar. I översikten förklarar vi hur vi definierar rimliga anpassningar och beskriver de anpassningar som kan komma i fråga.