Strona główna > Polityka racjonalnych dostosowań stosowana wobec kandydatek w związku z ciążą i porodem

Polityka racjonalnych dostosowań stosowana wobec kandydatek w związku z ciążą i porodem

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat polityki EPSO w odniesieniu do kandydatek składających wniosek o racjonalne dostosowania podczas procedur naboru pracowników w związku z ciążą i porodem.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Równość szans.