Αρχική σελίδα > Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης διαθέσιμες στη συνέχεια:

de
en
fr