Αρχική σελίδα > Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως - οδηγίες προς τους υποψηφίους

Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως - οδηγίες προς τους υποψηφίους

Κάνοντας κλικ σε ένα ή περισσότερα κουμπιά παρακάτω μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τα κέντρα αξιολόγησης εξ αποστάσεως. 

Λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και παραδείγματα δοκιμασιών, επισκεφτείτε τη σελίδα μας «Παραδείγματα δοκιμασιών».