Domovská stránka > Rolová hra – úloha

Rolová hra – úloha

Role play - assignment

Kliknite na odkaz/odkazy nižšie a zobrazí sa zadanie týkajúce sa hrania rolí, ktoré je súčasťou testu v diaľkovom hodnotiacom centre v rámci uvedeného výberového konania.

Počas tohto testu zohrá uchádzač rolu v interakcii jeden na jedného s druhým účastníkom – hráčom roly. Pred testom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na hranie rolí. Uchádzači môžu počas testu nahliadnuť do svojich prípravných poznámok. Na začiatku testu sa uchádzačovi oznámi, ktorá verzia zadania sa použije.

Podrobnosti o všetkých testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Ďalšie informácie a príklady testov nájdete na našej stránke „Vzorové testy“.