Sākumlapa > Intervija, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI)

Intervija, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI)

Atsauce: 

Situational competency-based interview (SCBI)

Noklikšķinot uz zemāk redzamās(ām) pogas(ām), atradīsiet uzdevumu intervijai, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI). Šī intervija ir daļa no vērtēšanas centra attālinātajiem pārbaudījumiem atsaucē norādītajam(iem) konkursam(iem). 

Uzdevumā ir aprakstīta darba situācija, kura tiks apspriesta intervijā, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI).

Lai uzzinātu vairāk par visiem testiem, kas paredzēti konkrētai atlases procedūrai, skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

Plašāku informāciju un testu piemērus meklējiet mūsu tīmekļlapā “Testu paraugi”.