Strona główna > Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI)

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI)

Numer referencyjny: 

Situational competency-based interview (SCBI)

Po kliknięciu przycisku(-ów) poniżej wyświetli się zadanie na rozmowę badającą poziom kompetencji, będącą częścią zdalnych testów oceny zintegrowanej w ramach danego(-ych) konkursu(-ów). 

W zadaniu tym opisano konkretną sytuację w miejscu pracy, której będzie dotyczyć rozmowa badająca poziom kompetencji.

Informacje na temat wszystkich testów, które obejmuje dana procedura naboru, można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Dodatkowe informacje i przykłady testów można znaleźć na naszej stronie Przykładowe testy.