Avaleht > Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu

Situational competency-based interview (SCBI)

Konkursi kaughindamiskeskuse testide ja katsete hulka kuulub olukorra lahendamist käsitlev intervjuu, millega seotud tööülesande leiate alloleval nupul klõpsates. 

Ülesandes on kirjeldatud tööolukorda, mille üle intervjuul arutletakse.

Konkreetse valikumenetluse testide ja katsete üksikasjad leiate asjaomasest konkursiteatest või osalemiskutsest.

Lisateavet ja näiteid testide ja katsete kohta leiate näidistestide veebilehelt.

en
fr