Početna stranica > Intervju za provjeru situacijske kompetencije

Intervju za provjeru situacijske kompetencije

Referentni broj postupka odabira: 

Situational competency-based interview (SCBI)

Klikom na gumb/gumbe ispod možete pronaći zadatak za „intervju za provjeru situacijske kompetencije” koji je dio virtualnog testiranja u centru za procjenu za predmetni natječaj/predmetne natječaje. 

U zadatku je opisana situacija na radnom mjestu na koju će se odnositi intervju za provjeru situacijske kompetencije.

Detaljne informacije o svim testovima u određenom postupku odabira dostupne su u odgovarajućoj obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa.

Više informacija i primjere testova možete pronaći na našoj stranici „Ogledni testovi”.

en
fr