Pradžia > Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis (SĮVP).

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis (SĮVP).

Pavadinimas: 

Situational competency-based interview (SCBI)

Spustelėję toliau pateiktą mygtuką (-us), rasite situacinio įgūdžių vertinimo pokalbio (SĮVP), kuris įtrauktas į konkurso (-ų) nuotolinio vertinimo centro testus, užduotį. 

Šioje užduotyje aprašyta darbo situacija, kuria bus remiamasi situaciniame įgūdžių vertinimo pokalbyje (SĮVP).

Išsami informacija apie visus testus, kuriuos reikia atlikti konkrečios atrankos procedūros dalyviams, pateikiama pranešime apie konkursą (arba kvietime pareikšti susidomėjimą).

Daugiau informacijos ir testų pavyzdžių pateikiama puslapyje „Pavyzdiniai testai“.

hr