Förstasida > Situationsbaserad intervju

Situationsbaserad intervju

Referens: 

Situational competency-based interview (SCBI)

Genom att klicka på knapparna nedan kommer du till uppgiften för den situationsbaserade intervju som ingår i utvärderingscentrumets prov på distans för det eller de uttagningsprov som nämns ovan. 

Uppgiften beskriver den arbetssituation som den situationsbaserade intervjun handlar om.

Du kan läsa mer om alla prov som ingår i ett visst urvalsförfarande i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan.

På vår sida med exempel på prov kan du läsa mer om de olika proven.

hr