Начало > Писмен тест в областта на конкурса – задача

Писмен тест в областта на конкурса – задача

Референтен номер: 

Written test in the field – Assignment

Като щракнете върху връзките по-долу, ще намерите задачата за „писмен тест в областта на конкурса“, която е част от дистанционния център за оценяване за посочените конкурси. 

Тази задача описва ситуацията, за която ще се отнася „писменият тест в областта на конкурса“.

Кандидатът се приканва преди изпита да прегледа, прочете и анализира всички налични версии на задачата, за да се подготви. В деня на изпита въпросите, свързани с една от задачите, ще бъдат предоставени на кандидата, който ще трябва да пише относно начините за справяне с конкретната ситуация.

По време на изпита задачата ще бъде на разположение, но кандидатите нямат право да използват своите подготвителни бележки.

За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте съответното обявление за конкурса или поканата за заявяване на интерес.

За повече информация и примери за тестовете, посетете страницата Примерни тестове.