Úvod > Písemný test v oboru – zadání

Písemný test v oboru – zadání

Written test in the field – Assignment

Odkazy níže vás dovedou k zadání písemného testu z oboru, který je v rámci daného výběrového řízení součástí zkoušky v distančním hodnotícím centru. 

Zadání popisuje situaci, které se bude písemný test z oboru týkat.

Před zkouškou je uchazeč vyzván, aby si prostudoval, pročetl a analyzoval všechny dostupné verze zadání a na test se tak připravil. V den testu obdrží uchazeči otázky týkající se jednoho ze zadání. Budou pak muset písemně popsat způsoby, jak by danou situaci řešili.

Během testu bude k dispozici zadání, ale uchazečům není dovoleno používat předem přípravné poznámky.

Podrobnosti o všech testech používaných v rámci speciálních výběrových řízení najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo výzvě k vyjádření zájmu.

Další informace a ukázky testů uvádíme na stránce Vzorové testy.