Αρχική σελίδα > Γραπτή δοκιμασία σχετικά με τον τομέα – υπόθεση εργασίας

Γραπτή δοκιμασία σχετικά με τον τομέα – υπόθεση εργασίας

Στοιχεία αναφοράς: 

Written test in the field – Assignment

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, ή στους συνδέσμους, παρακάτω, θα βρείτε την υπόθεση εργασίας για τη «Γραπτή δοκιμασία σχετικά με τον τομέα» η οποία αποτελεί μέρος του εξ αποστάσεως κέντρου αξιολόγησης για τον εκάστοτε διαγωνισμό. 

Η παρούσα υπόθεση εργασίας περιγράφει την κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται η «Γραπτή δοκιμασία σχετικά με τον τομέα».

Πριν από τη δοκιμασία, ο/η υποψήφιος/-α καλείται να συμβουλευτεί, να διαβάσει και να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις της υπόθεσης εργασίας προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δοκιμασία. Την ημέρα της δοκιμασίας, οι ερωτήσεις που αφορούν μια από τις υποθέσεις εργασίας θα παρασχεθούν στον/στην υποψήφιο/-α ο/η οποίος/-α θα πρέπει να γράψει τους τρόπους αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, η υπόθεση εργασίας θα είναι διαθέσιμη αλλά οι υποψήφιοι/-ες δεν επιτρέπεται να συμβουλεύονται τις προπαρασκευαστικές σημειώσεις τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα δοκιμασιών επισκεφτείτε τη σελίδα μας «Παραδείγματα δοκιμασιών».