Etusivu > Triail scríofa sa réimse – tasc

Triail scríofa sa réimse – tasc

Written test in the field – Assignment

Má chliceálann tú ar an gcnaipe/na cnaipí thíos, féadfaidh tú teacht ar an tasc le haghaidh na 'Trialach scríofa sa réimse' ar cuid í d'ionad measúnaithe cianda an chomórtais/na gcomórtas dá dtagraítear. 

Cuirtear síos sa tasc sin ar an gcás dá dtagróidh an 'Triail scríofa sa réimse'.

Iarrtar ar an iarrthóir féachaint roimh an triail ar na leagain uile den tasc atá ar fáil, iad a léamh agus anailís a dhéanamh orthu chun ullmhú le haghaidh na trialach. Lá na trialach, cuirfear na ceisteanna a bhaineann le ceann de na tascanna ar fáil don iarrthóir, agus beidh ar an iarrthóir ansin píosa a scríobh faoi na bealaí atá ann chun aghaidh a thabhairt ar an gcás ar leith sin.

Beidh an tasc ar fáil le linn na trialach ach ní cheadaítear do na hiarrthóirí breathnú ar a gcuid nótaí ullmhúcháin.

Chun eolas a fháil faoi na trialacha uile a bheidh le déanamh i bpróiseas roghnúcháin ar leith, féach an fógra comórtais nó an glao ar léiriú spéise a bhaineann leis an bpróiseas roghnúcháin.

Tá tuilleadh eolais agus tuilleadh samplaí de thrialacha le fáil ar an leathanach “Trialacha samplacha”.