Pradžia > Su konkurso sritimi susijęs testas raštu – užduotis

Su konkurso sritimi susijęs testas raštu – užduotis

Written test in the field – Assignment

Spustelėjus šią nuorodą (-as), galima rasti su konkurso sritimi susijusio testo raštu užduotį, kuri yra viena iš nuotolinio vertinimo centro užduočių per nurodytą konkursą (-us). 

Šioje užduotyje aprašoma situacija, kuria bus grindžiamas su konkurso sritimi susijęs testas raštu.

Prieš testą kandidatas raginamas susipažinti su visomis pateiktomis užduoties versijomis, jas perskaityti ir išanalizuoti, kad galėtų pasirengti testui. Testo dieną su viena iš užduočių susiję klausimai bus pateikti kandidatui ir jis turės parašyti, kaip elgtis konkrečioje situacijoje.

Per testą bus galima susipažinti su užduotimi, tačiau kandidatams nebus leidžiama naudotis jų parengiamaisiais užrašais.

Išsami informacija apie visus testus, kuriuos reikia atlikti konkrečios atrankos procedūros dalyviams, pateikiama pranešime apie konkursą (arba kvietime pareikšti susidomėjimą).

Daugiau informacijos ir testų pavyzdžių pateikiama puslapyje „Pavyzdiniai testai“.