Sākumlapa > Rakstisks pārbaudījums attiecīgajā jomā – uzdevums

Rakstisks pārbaudījums attiecīgajā jomā – uzdevums

Written test in the field – Assignment

Noklikšķinot uz zemāk redzamās(-ām) saites(-ēm), atradīsiet uzdevumu testam “Rakstveida pārbaudījums konkrētajā jomā”, kas ir daļa no vērtēšanas centra attālinātajiem pārbaudījumiem atsaucē norādītajam(-iem) konkursam(-iem). 

Uzdevumā ir aprakstīta situācija, uz kuru attieksies rakstveida pārbaudījums konkrētajā jomā.

Aicinām kandidātu pirms pārbaudījuma aplūkot, izlasīt un izanalizēt visas pieejamās uzdevuma versijas, lai sagatavotos šim testam. Pārbaudījuma dienā kandidātam tiks uzdoti ar vienu no uzdevumiem saistītie jautājumi, un viņam būs jāuzraksta, kādā veidā risināma konkrētā situācija.

Pārbaudījuma laikā kandidātiem būs pieejams uzdevums, bet viņi nedrīkstēs izmantot savas sagatavošanās piezīmes.

Lai uzzinātu vairāk par visiem testiem, kas paredzēti konkrētai atlases procedūrai, skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

Plašāku informāciju un testu piemērus meklējiet mūsu tīmekļlapā “Testu paraugi”.