Strona główna > Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu – zadanie

Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu – zadanie

Written test in the field – Assignment

Po kliknięciu poniższego linku (linków) wyświetli się zadanie w ramach „Testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu”, jednego z testów zdawanych zdalnie podczas oceny zintegrowanej 

Zadanie to opisuje sytuację, do której odnosi się „Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu”.

Przed rozpoczęciem testu kandydat może zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi wersjami zadania i przeanalizować je w celu przygotowania się do testu. W dniu testu kandydat otrzyma pytania związane z jednym z zadań. Będzie musiał napisać, jak rozwiązać problem przedstawiony w zadaniu.

Podczas testu kandydat będzie miał dostęp do opisu zadania, ale nie będzie mógł korzystać ze swoich notatek przygotowawczych.

Informacje na temat wszystkich testów, które obejmuje dana procedura naboru, można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Dodatkowe informacje i przykłady testów można znaleźć na naszej stronie Przykładowe testy.