Domovská stránka > Písomný test v danom odbore – zadanie

Písomný test v danom odbore – zadanie

Written test in the field – Assignment

Kliknite na odkaz/odkazy nižšie a zobrazí sa zadanie týkajúce sa „Písomného testu v danom odbore“, ktorý je súčasťou testu v diaľkovom hodnotiacom centre v rámci uvedeného výberového konania. 

Toto zadanie opisuje situáciu, ktorej sa bude týkať„Písomný test v danom odbore“.

Pred testom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie zadania, aby sa mohol pripraviť na test. V deň testu dostane uchádzač otázky týkajúce sa jedného zo zadaní. Jeho úlohou bude písomne opísať spôsoby riešenia danej situácie.

Počas testu bude k dispozícii zadanie, ale uchádzači nebudú môcť nahliadať do svojich prípravných poznámok.

Podrobnosti o všetkých testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Ďalšie informácie a príklady testov nájdete na našej stránke „Vzorové testy“.