Domača stran > Pisni test z zadevnega področja – naloga

Pisni test z zadevnega področja – naloga

Written test in the field – Assignment

S klikom spodnje(-ih) povezav(-e) boste našli nalogo za pisni test z zadevnega področja, ki je del testov v ocenjevalnem centru na daljavo za natečaj(-e) iz sklicev. 

Naloga opisuje situacijo, na katero se bo nanašal pisni test z zadevnega področja.

Pred testom je kandidat povabljen, da si ogleda, prebere in analizira vse razpoložljive različice naloge, da se pripravi na test. Na dan testa bo kandidat prejel vprašanja v zvezi z eno od nalog. Kandidat bo moral napisati, kako obravnavati dano situacijo.

Naloga bo med testom sicer na voljo, vendar si kandidati med njegovim opravljanjem ne smejo pomagati s svojimi pripravljalnimi zapiski.

Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje ustrezni razpis natečaja ali razpis za prijavo interesa.

Za več informacij in primere testov obiščite našo stran z vzorčnimi testi.