Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Έχετε ειδικευτεί στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης; Θα θέλατε να ξεκινήσετε μια διεθνή σταδιοδρομία στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής και πολύμορφης ομάδας; Εάν ναι, διαβάστε παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά αυτή τη στιγμή ειδικούς με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Οι υπάλληλοι πολιτικής που θα προσληφθούν (βαθμός AD 6) θα εργαστούν κυρίως στη γενική διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Τα κύρια καθήκοντά σας θα είναι η ανάπτυξη πολιτικών και νέας νομοθεσίας, η εφαρμογή και διαχείριση της υφιστάμενης νομοθεσίας και προγραμμάτων, η διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και η διατύπωση πολιτικών προοπτικών. Επίσης, θα διαπραγματεύεστε και/ή θα παρακολουθείτε εμπορικές συμφωνίες, θα συμβάλετε σε δραστηριότητες αξιολόγησης των επιδόσεων και της προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ των μέτρων που λαμβάνονται υπό την ευθύνη της ΓΔ AGRI, και θα εκπροσωπείτε τη ΓΔ AGRI σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής, σε επιτροπές της ΕΕ, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ: άπταιστα τη γλώσσα 1 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και πολύ καλά τη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά).

Χρειάζεστε επίσης πτυχίο πανεπιστημίου 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών στις γεωργικές επιστήμες, ακολουθούμενο από τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα (βιώσιμη γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, δασοκομία, βιώσιμοι φυσικοί πόροι, γεωργική οικονομία, αγορές και εμπόριο γεωργικών προϊόντων). Μπορείτε επίσης να υποβάλετε υποψηφιότητα αν διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημίου 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών σε άλλον τομέα ακολουθούμενο από τουλάχιστον 6ετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα.

Αν έχετε αυτά τα προσόντα, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 4 Φεβρουαρίου 2021.