Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσθήκη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η παρούσα προσθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2022, εισήγαγε τα προφίλ «Διαχείριση κτιρίων» στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δημοσιεύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2017 και έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τα προφίλ «Διαχείριση κτιρίων» θα βρείτε στην ενοποιημένη έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/CAST/P/23/2022
EPSO/CAST/P/24/2022
EPSO/CAST/P/25/2022