Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρακάτω θα βρείτε την ενοποιημένη έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία καλύπτει την αρχική πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 5 Ιανουαρίου 2017, καθώς και όλα τα διορθωτικά και τις προσθήκες που εκδόθηκαν έκτοτε έως το 2019.

Σημαντική σημείωση: Η παρακάτω ενοποιημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν περιλαμβάνει την προσθήκη που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου 2022, η οποία προσθέτει τα προφίλ «Διαχείριση κτιρίων» στην πρόσκληση (EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022).

Στοιχεία αναφοράς: 
EPSO/CAST/P/20/2018, EPSO/CAST/P/21/2019, EPSO/CAST/P/22/2019, EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022, EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017, EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017, EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017, EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017, EPSO/CAST/P/18/2017, EPSO/CAST/P/19/2018, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/6/2017, EPSO/CAST/P/9/2017, EPSO/CAST/P/5/2017