Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Νέο πλαίσιο ικανοτήτων

Το νέο πλαίσιο ικανοτήτων καθορίζει τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας και παρέχει διαφανείς πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, αποσαφηνίζοντας τα προσδοκώμενα προσόντα που οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν κατά τη διάρκεια των σχετικών δοκιμασιών του διαγωνισμού.

Δείτε παρακάτω τις νέες γενικές ικανότητες για τις μελλοντικές δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης.