Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γραπτή δοκιμασία σχετικά με τον τομέα – υπόθεση εργασίας

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, ή στους συνδέσμους, θα βρείτε τα έγγραφα για να προετοιμαστείτε για τη «Γραπτή δοκιμασία σχετικά με τον τομέα», η οποία αποτελεί μέρος του εξ αποστάσεως κέντρου αξιολόγησης για τον εκάστοτε διαγωνισμό.

Πριν από τη δοκιμασία, καλείστε να συμβουλευθείτε, να διαβάσετε και να αναλύσετε όλα τα έγγραφα που δημοσιεύονται για την παρούσα εργασία, προκειμένου να προετοιμαστείτε για τη δοκιμασία. Την ημέρα της δοκιμασίας, θα σας δοθούν ερωτήσεις που θα βασίζονται στα έγγραφα αυτά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γράψετε σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, όλα αυτά τα έγγραφα θα σας είναι διαθέσιμα. Ωστόσο, απαγορεύεται αυστηρά να φέρετε τυχόν έγγραφα ή σημειώσεις που έχετε ετοιμάσει εκ των προτέρων ή η να κρατήσετε σημειώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας.

Λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στοιχεία αναφοράς: 
EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7), EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9), EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7), EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)

Name File type File size
Field 1 pdf 88.81 KB
Field 2 pdf 89.18 KB