Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιστήμη και Έρευνα

Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των σημερινών προκλήσεων απαιτούν όλο και περισσότερο από την ΕΕ να βασίζεται σε εμπειρογνώμονες για να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τη διατροφή, τον ψηφιακό τομέα και άλλα παγκόσμια θέματα.

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για επαγγελματίες με σημαντική πείρα και ικανότητες σε διάφορους τομείς για να εργαστούν ως εμπειρογνώμονες στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, ως ειδικευμένοι χημικοί, ως πυρηνικοί επιθεωρητές ή ως διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων.

Ειδικοί επιστήμονες

Περιγραφή καθηκόντων

Με τη μοναδική εμπειρογνωσία τους, οι επιστήμονες, οι ερευνητές/-τριες και άλλοι/-ες ειδικοί προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στα θεσμικά όργανα και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιστημονικών προκλήσεων. 

Τα καθήκοντα των εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνουν συχνά την ανάπτυξη πολιτικών και νέων νόμων· την εφαρμογή και τη διαχείριση της ισχύουσας νομοθεσίας και των προγραμμάτων· τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης· την παροχή προοπτικών πολιτικής· τη διενέργεια ελέγχων· τη συμμετοχή σε διεθνείς συνεδριάσεις και διαπραγματεύσεις, μεταξύ πολλών άλλων. 

Βασικά προσόντα

Τα προσόντα για τις θέσεις αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της θέσης. Γενικά, πρέπει να έχετε καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, πτυχίο σε σχετικό τομέα και σχετική επαγγελματική εμπειρία, λίγων ή πολλών ετών. Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, γι’ αυτό πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε δυνατότητες απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον διαδικτυακό τόπο του Κοινού Κέντρου Ερευνών.