Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βοηθητικό προσωπικό

Το βοηθητικό προσωπικό παρέχει ουσιαστική συμβολή στην ΕΕ εκτελώντας ποικίλες εργασίες στον χώρο εργασίας.

Στο βοηθητικό προσωπικό περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, γραμματείς και διοικητικοί/-ές βοηθοί, βοηθοί σε θέματα ανθρώπινων πόρων, οδηγοί, προσωπικό ασφάλειας και κλητήρες.

Τεχνικός διασκέψεων

Περιγραφή καθηκόντων

Οι τεχνικοί διασκέψεων είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό του τεχνικού εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε πολυμεσικές/οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις διασκέψεων. 

Παρέχουν επίσης τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου για οπτικοακουστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής.

Βασικά προσόντα

Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις γλώσσες και την επαγγελματική πείρα περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα του διαγωνισμού, κάθε φορά που δημοσιεύεται σχετική διαδικασία επιλογής. Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Γραμματέας/Διοικητικός βοηθός

Περιγραφή καθηκόντων

Οι γραμματείς και οι διοικητικοί βοηθοί εκτελούν ποικίλα καθήκοντα, όπως, μεταξύ άλλων, η αυτόνομη υποστήριξη ενός ή περισσότερων ατόμων εντός της μονάδας ή της υπηρεσίας, η προετοιμασία φακέλων, η οργάνωση και ο συντονισμός εργασιών των υπηρεσιών, η προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και επαλήθευση εγγράφων, καθώς και η αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών. 

Οι βοηθοί σε θέματα ανθρώπινων πόρων έχουν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτικής προσωπικού και αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη, τη σταδιοδρομία, την κατάρτιση και τις ίσες ευκαιρίες.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά τουλάχιστον δύο γλώσσες της ΕΕ και να έχετε ολοκληρώσει είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε επαγγελματική κατάρτιση, που ακολουθείται από επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ορισμένων ετών. Για να υποβάλετε αίτηση για ανώτερες θέσεις, χρειάζεται επίσης να διαθέτετε πολυετή επαγγελματική πείρα. Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Οδηγός

Περιγραφή καθηκόντων

Τα καθήκοντα των οδηγών είναι να μεταφέρουν μέλη του προσωπικού της ΕΕ, υπαλλήλους των κρατών μελών, μέλη του διπλωματικού σώματος και επισήμους στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και άλλους τόπους όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες και συνεδριάσεις της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, μπορεί να τους ανατεθεί να μεταφέρουν ευαίσθητο/εμπιστευτικό ταχυδρομείο, να μεριμνούν για την ασφάλεια των προσώπων και των αντικειμένων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και να φροντίζουν για τη συντήρηση και την ορθή χρήση των οχημάτων της ΕΕ.

Βασικά προσόντα

Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις γλώσσες και την επαγγελματική πείρα περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα του διαγωνισμού, κάθε φορά που δημοσιεύεται σχετική διαδικασία επιλογής. Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Οι οδηγοί μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται ως συμβασιούχοι υπάλληλοι.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Υπεύθυνος ασφάλειας και προστασίας

Περιγραφή καθηκόντων

Οι υπεύθυνοι ασφάλειας και προστασίας στην ΕΕ εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών, της ιδιοκτησίας, των κτιρίων, καθώς και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διενέργεια περιπολιών και ελέγχων στα κτίρια και το προσωπικό, η πρόληψη των απειλών κατά της ασφάλειας, η αναφορά ύποπτων συμπεριφορών και περιστατικών, η διαλογή και ο έλεγχος της πρόσβασης προσώπων και αντικειμένων στα γραφεία της ΕΕ, η πραγματοποίηση περιπολιών ασφάλειας εντός των κτιρίων της ΕΕ, η επέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς και/ή συναγερμού, η παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η διενέργεια ελέγχων ασφάλειας σε εισερχόμενα αντικείμενα και παραδόσεις. 

Βασικά προσόντα

Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις γλώσσες και την επαγγελματική πείρα περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα του διαγωνισμού, κάθε φορά που δημοσιεύεται σχετική διαδικασία επιλογής. Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Επιμελητής

Περιγραφή καθηκόντων

Οι κοινοβουλευτικοί επιμελητές γενικά παρέχουν συνδρομή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλους αξιωματούχους κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του θεσμικού οργάνου, τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς και κατά τη διάρκεια άλλων κοινοβουλευτικών εκδηλώσεων.

Μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων και τη συμμόρφωση με τις αρχές ασφάλειας.

Σο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι επιμελητές καλούνται επίσης να προετοιμάζουν και να παρακολουθούν τις αίθουσες συνεδριάσεων, να συνοδεύουν τους βουλευτές, τους επισήμους και τους λοιπούς επισκέπτες και να τους υποδεικνύουν τις θέσεις τους, καθώς και να εκτελούν εθιμοτυπικά καθήκοντα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου.

Βασικά προσόντα

Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις γλώσσες και την επαγγελματική πείρα περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα του διαγωνισμού, κάθε φορά που δημοσιεύεται σχετική διαδικασία επιλογής. Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.