Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

EPSO/AD/345/17 - 1

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/07/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 12

Ελάχιστη βαθμολογία: 168,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Post date: 07/24/2018 - 16:10

EPSO/AD/345/17 - 2

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/07/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 5

Ελάχιστη βαθμολογία: 158​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Post date: 07/24/2018 - 16:09

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Mads OUTZEN

Αναπληρωτής πρόεδρος

Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Μέλη

Mojca ERJAVEC
Antonio DELLAGIACOMA
Flavia FRANGINI
Cinzia MONTELEONE
Sven METTNER
Luca MATTIOTTI

Αναπληρωματικά μέλη

Ortensia RUFFOLO
Silvia CAPORALI
Diana GRAPE
Stéphanie BUGEJA

Post date: 06/25/2018 - 17:04

EPSO/AD/345/17 - 2

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/06/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 9

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Post date: 06/14/2018 - 10:52

EPSO/AD/345/17 - 1

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/06/2018

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 25

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 97​

Post date: 06/14/2018 - 10:47

Λόγω συντήρησης, το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων θα τεθεί εκτός λειτουργίας

Από: 14/01/2018 - 18:00

Έως: 14/01/2018 - 21:00

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν προβλήματα.

 

Post date: 01/11/2018 - 16:46

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 27/11/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης:
Επιλογή 1 = 49
Επιλογή 2 = 49

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις προκαταρκτικές δοκιμασίες για την πρόσκληση στις δοκιμασίες μετάφρασης:
Επιλογή 1 = 47​
Επιλογή 2 = 47​

 

 

Post date: 11/27/2017 - 16:18

Προσοχή: στις 10/10/2017 θα γίνει διαδήλωση και απεργία στις Βρυξέλλες.

Αναμένονται διακοπή της κυκλοφορίας και αλλαγές στο βελγικό δίκτυο μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του οδικού δικτύου.

Εάν έχετε κλείσει για την ημέρα αυτή ραντεβού σε κέντρο αξιολόγησης ή για άλλη εξέταση  στις Βρυξέλλες, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο και να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να φθάσετε εγκαίρως.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες θα διατίθενται στους παρακάτω ιστότοπους: Les chemins de fer en Belgique, Les transports publics à Bruxelles

Post date: 10/06/2017 - 16:49

Αριθμός αιτήσεων:

1 - 1743

2 - 589

Post date: 09/13/2017 - 17:14