Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 30/10/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 7

Ελάχιστη βαθμολογία: 161​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Post date: 10/31/2018 - 10:15

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 8

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Post date: 07/23/2018 - 11:37

​Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 21/02/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 21

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Post date: 02/26/2018 - 16:29

Λόγω εργασιών συντήρησης του ιστότοπου, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα δοκιμασιών

Από: 14/01/2018 - 14:00

Έως: 14/01/2018 - 16:00

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν προβλήματα.

 

 

Post date: 01/11/2018 - 16:33

Η προθεσμία για τον διαγωνισμό Γλωσσομαθείς νομικοί λετονικής γλώσσας (LV) παρατάθηκε!

Η νέα προθεσμία λήγει στις 30/01/2018 - 12:00.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τη σελίδα υποβολής υποψηφιότητας εδώ.

Post date: 01/08/2018 - 12:52

Λόγω εργασιών συντήρησης του ιστότοπου, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα δοκιμασιών

Από: 07/01/2018 - 03:00

Έως: 07/01/2018 - 14:00

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν προβλήματα.

 

 

Post date: 01/03/2018 - 15:37

Λόγω εργασιών συντήρησης του ιστότοπου, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα δοκιμασιών

Από: 17/12/2017 - 12:00

Έως: 17/12/2017 - 14:00

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν προβλήματα.

 

 

Post date: 12/14/2017 - 14:15
Λόγω εργασιών συντήρησης του ιστότοπου, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα δοκιμασιών

Από: 10/12/2017 - 14:00

Έως: 10/12/2017 - 20:00

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν προβλήματα.

 

Post date: 12/08/2017 - 17:17

Για λόγους συντήρησης, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους λογαριασμούς EPSO

Από 07/12/2017 - 09:00

Έως 07/12/2017 - 13:00

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν προβλήματα

Post date: 12/04/2017 - 14:11