Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς μπορώ να τηλεφορτώσω/επισυνάψω τα δικαιολογητικά μου έγγραφα;

Το αργότερο μία ημέρα πριν από τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης, πρέπει να υποβάλετε σκαναρισμένα αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες που παρέχετε στο έντυπο της αίτησής σας. Αυτά πρέπει:

Α. να τηλεφορτωθούν στον λογαριασμό σας EPSO
Β. να επισυναφθούν στην αίτησή σας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να τηλεφορτωθούν περιλαμβάνονται στους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς και επισυνάπτονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Α. Τηλεφόρτωση εγγράφων στον λογαριασμό σας EPSO

Τηλεφορτώστε πρώτα τα σκαναρισμένα αντίγραφα των εγγράφων σας στον λογαριασμό σας EPSO πατώντας το κουμπί «Τηλεφόρτωση δικαιολογητικών εγγράφων» που θα βρείτε στον λογαριασμό σας EPSO.

Τα δικαιολογητικά σας έγγραφα μπορεί να αφορούν έναν από τους ακόλουθους 4 τύπους αρχείων:

  1. δελτίο ταυτότητας / διαβατήριο,
  2. εκπαίδευση και κατάρτιση,
  3. επαγγελματική εμπειρία,
  4. άλλα έγγραφα.

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε έως 20 αρχεία για τις κατηγορίες 1, 2 και 4 και έως 50 αρχεία για την κατηγορία 3 (έως 2 MB ανά αρχείο).

Ο μορφότυπος των εγγράφων πρέπει να είναι PDF, TIFF ή JPG. Δεν υποστηρίζονται άλλοι μορφότυποι αρχείων.

Σε περίπτωση μηνύματος σφάλματος, αλλάξτε την ονομασία του εγγράφου σας: χρησιμοποιήστε μόνο μία τελεία (.) πριν από την επέκταση του αρχείου (pdf, tiff, jpg) και αποφύγετε ειδικούς χαρακτήρες (_-/ κ.λπ.) ή κενά διαστήματα στο όνομα του αρχείου.

Μπορείτε να δείτε ένα έγγραφο που έχει ήδη τηλεφορτωθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Εμφάνιση» (μάτι) και να διαγράψετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του κάδου. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο έγγραφα που δεν έχουν ακόμη επισυναφθεί ή δεν συνδέονται πλέον με μια αίτηση.

Β. Επισύναψη εγγράφων στην αίτησή σας

Αφού τηλεφορτώσετε τα έγγραφά σας στον λογαριασμό σας EPSO, πρέπει να τα επισυνάψετε στα σχετικά στοιχεία της αίτησής σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επισύναψη δικαιολογητικών εγγράφων» που υπάρχει δίπλα σε κάθε αίτηση στην καρτέλα «Αίτηση» του λογαριασμού σας EPSO.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επισύναψη δικαιολογητικών εγγράφων», έχετε πρόσβαση στον κατάλογο των δικαιολογητικών εγγράφων που τηλεφορτώσατε στον λογαριασμό σας EPSO. Τα έγγραφα ομαδοποιούνται ανά τύπο αρχείου. Για κάθε καταχώριση στα πεδία «Εκπαίδευση και κατάρτιση» και «Επαγγελματική πείρα» πρέπει να επισυνάψετε ένα έγγραφο που έχει προηγουμένως τηλεφορτωθεί στον αντίστοιχο τύπο αρχείου. Το δελτίο ταυτότητας / το διαβατήριό σας, καθώς και οι πληροφορίες της ενότητας «Talent Screener» πρέπει επίσης να συνοδεύονται από επισυναπτόμενο έγγραφο.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Εμφάνιση (προβολή) εγγράφου (μάτι),
  2. Επισύναψη εγγράφου (αλυσίδα),
  3. Αφαίρεση όλων των συνημμένων εγγράφων (στο επάνω μέρος),
  4. Αφαίρεση συνημμένου εγγράφου (σπασμένη αλυσίδα).

Τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν θα διαβιβαστούν στις υπηρεσίες πρόσληψης.