Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς μπορώ να αλλάξω ημερομηνία για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κράτησης θέσης και της περιόδου των δοκιμασιών, μπορείτε να αλλάξετε ημερομηνία για τη δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και υπό τους παρακάτω όρους:

  • πρέπει πρώτα να περιμένετε να τηλεφορτωθεί η επιβεβαίωση της αρχικής σας κράτησης στον λογαριασμό σας EPSO (συνήθως εντός 24 ωρών από την κράτηση ), δεδομένου ότι η επιβεβαίωση αυτή περιέχει τον αριθμό επιβεβαίωσης καθώς και τον κωδικό που θα χρειαστείτε για την αλλαγή της ημερομηνίας·
  • μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία της αρχικής σας κράτησης μέχρι την προηγούμενη ημέρα·
  • μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των ραντεβού που προτείνει το σύστημα·
  • έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε εξεταστικό κέντρο (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)·
  • πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αλλαγής ημερομηνίας μέχρι την τελευταία οθόνη, διαφορετικά, θα εξακολουθεί να ισχύει η ημερομηνία της αρχικής σας κράτησης·
  • πρέπει να εκτυπώσετε τη νέα επιβεβαίωση κράτησης και να την έχετε μαζί σας στο εξεταστικό κέντρο. 

Έχετε πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης κρατήσεων της Prometric μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε στην επιβεβαίωση κράτησης στον λογαριασμό σας EPSO.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε βήμα προς βήμα στιγμιότυπα οθόνης για τη διαδικασία αλλαγής ημερομηνίας.

 

Εξαιρετικές περιστάσεις

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως σοβαρή ασθένεια, γέννηση τέκνου, θάνατος συζύγου, τέκνου, γονέως ή αδελφού, η EPSO μπορεί να επιτρέψει την αλλαγή ημερομηνίας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Δεν μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή ημερομηνίας (έστω και λόγω εξαιρετικών περιστάσεων):

  • τις τελευταίες 7 ημερολογιακές ημέρες μιας περιόδου δοκιμασιών μεγαλύτερης των 14 ημερολογιακών ημερών·
  • τις τελευταίες 3 ημερολογιακές ημέρες μιας περιόδου δοκιμασιών 14 ή λιγότερων ημερολογιακών ημερών.

Πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την EPSO, δίνοντας τον αριθμό υποψηφίου και όλα τα σχετικά αποδεικτικά, π.χ. ιατρικό πιστοποιητικό, που πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν την αρχική ημερομηνία που είχατε κρατήσει.

Θα ενημερωθείτε μόλις ληφθεί η σχετική απόφαση· σημειώστε, ωστόσο, ότι μόνο δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αλλαγή ημερομηνίας δεν είναι δυνατή για την περιπτωσιολογική μελέτη, τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα, τη δοκιμασία e-tray και τις δοκιμασίες μετάφρασης.