Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και/ή διαμονής;

Την ημέρα των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

  • τα τρία παρακάτω έντυπα (συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα)·
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου σας·
  • ταξιδιωτικά έγγραφα.

Τα παρακάτω έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως δικαιολογητικά:

  • αεροπλάνο: κάρτα επιβίβασης ή αντίγραφο του εισιτηρίου σας (μόνο το τιμολόγιο δεν αρκεί)
  • τρένο, λεωφορείο, πλοίο: αντίγραφο του εισιτηρίου (μόνο το τιμολόγιο δεν αρκεί)
  • αυτοκίνητο ΙΧ: το πρωτότυπο απόδειξης αγοράς καυσίμων και/ή πληρωμής διοδίων (η απόδειξη πρέπει να έχει ημερομηνία το πολύ 2 ημερών πριν από την ημερομηνία συμμετοχής του υποψηφίου στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης και να αφορά διαδρομή που οδηγεί στο εν λόγω κέντρο).

Αν δεν υποβάλετε αυτά τα έγγραφα, η αίτησή σας θα απορριφθεί.

  • λογαριασμός ξενοδοχείου, αν δικαιούστε συνεισφορά στα έξοδα διαμονής (βλ. κανόνες, ενότητα 6).

Εάν δεν έχετε ακόμη όλα αυτά τα έγγραφα την ημέρα των δοκιμασιών, μπορείτε να στείλετε τον πλήρη φάκελό σας ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αν το εξεταστικό σας κέντρο είναι στις Βρυξέλλες:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

ή

Αν το εξεταστικό σας κέντρο είναι στο Λουξεμβούργο:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Η διεύθυνση στον λογαριασμό σας EPSO πρέπει να είναι η επίσημη διεύθυνση κατοικίας κατά το χρονικό διάστημα της διαδικασίας επιλογής. Σας συνιστούμε να κρατάτε αντίγραφα όλων των εγγράφων.

Αν συμμετέχετε σε δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης μπορείτε, εφόσον το δικαιούστε, να ζητήσετε συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού, αλλά όχι επιστροφή του συνόλου των σχετικών πραγματικών εξόδων (άρθρο 2). Επίσης, όσον αφορά τα έξοδα διαμονής, προβλέπεται συνεισφορά μόνο αν οι διάφορες δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης διεξάγονται επί δύο συνεχόμενες ημέρες ή αν απέχουν μεταξύ τους το πολύ τρεις ημέρες (άρθρο 6). Δεν θα λάβετε συνεισφορά στα έξοδα διαμονής για τη νύχτα πριν από τη δοκιμασία, ή τη νύχτα που ακολουθεί μετά το κέντρου αξιολόγησης, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

Προσοχή: Σας επισημαίνουμε ότι έχετε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία της δοκιμασίας για να στείλετε πλήρη αίτηση για συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού/διαμονής.

 

Σημαντικά έγγραφα:

Έντυπο αίτησης για συνεισφορά στα έξοδα

Έντυπο «Νομική οντότητα» : επιλέξτε «Φυσικό πρόσωπο»

Έντυπο οικονομικών στοιχείων