Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τι είναι το τεστ αυτοαξιολόγησης;

Question categories:

Για ορισμένες διαδικασίες επιλογής θα κληθείτε να κάνετε τεστ αυτοαξιολόγησης πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς σας.

 

Το τεστ αυτοαξιολόγησης θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τις προκαταρκτικές δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή, οι οποίες γίνονται κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής (για παράδειγμα: κατανόηση κειμένου, ευχέρεια αριθμητικών υπολογισμών και κατανόηση αφηρημένων εννοιών).

 

Το τεστ αυτό είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και δεν συνεπάγεται αποκλεισμό. Τα αποτελέσματα δεν καταχωρούνται ούτε λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης.