Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είναι το κέντρο αξιολόγησης;

Ρόλος του κέντρου αξιολόγησης είναι να αξιολογεί τις γενικές και/ή ειδικές σας ικανότητες με διάφορες δοκιμασίες, το περιεχόμενο των οποίων επικυρώνεται από την εξεταστική επιτροπή: εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων, προφορική παρουσίαση, δομημένη συνέντευξη, συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα, δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) κ.λπ. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες και τις γλώσσες των δοκιμασιών, ανατρέξτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις γενικές ικανότητες.

Κατά τη διάρκεια κάθε δοκιμασίας, θα σας εποπτεύουν/αξιολογούν συστηματικά τουλάχιστον 2 εκπαιδευμένοι αξιολογητές. Τα τελικά αποτελέσματα βασίζονται στην αξιολόγηση κάθε ικανότητας η οποία έχει ελεγχθεί μέσω των δοκιμασιών στο κέντρο αξιολόγησης.

Για οργανωτικούς λόγους, η εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων μπορεί να διοργανωθεί στα εξεταστικά κέντρα των κρατών μελών, ξεχωριστά από τις άλλες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης.

Οι άλλες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης διεξάγονται συνήθως εξ αποστάσεως. Κατ’ εξαίρεση, ένα μέρος των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης μπορεί να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο στη διεύθυνση που αναφέρεται στην επιστολή πρόσκλησης.