Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες;

Ο πλήρης κατάλογος των δοκιμασιών για μια ορισμένη διαδικασία επιλογής περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των διάφορων δοκιμασιών στον ιστότοπό μας στην ειδική σελίδα.

Εκτός από τα παραδείγματα δοκιμασιών, η EPSO δεν παρέχει κανένα προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στις δοκιμασίες. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ διοργανώνουν μαθήματα για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε γενικούς διαγωνισμούς των ευρωπαϊκών οργάνων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ίδια σελίδα.