Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να υποβάλω αίτηση υποψηφιότητας αν διαθέτω περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση;

Question categories:

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία. Περιγράφεται επίσης η φύση των καθηκόντων που μπορεί να σας ζητηθεί να εκτελέσετε.

Οποιοσδήποτε πληροί τουλάχιστον αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις και διαθέτει προσόντα/εμπειρία σχετικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα, μπορεί να υποβάλει αίτηση.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν έχετε επιπλέον προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, μπορείτε να προσληφθείτε μόνον στον συγκεκριμένο βαθμό/ομάδα καθηκόντων και για το συγκεκριμένο προφίλ που αναφέρεται στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση.

Για παράδειγμα, ακόμη και αν έχετε πανεπιστημιακό πτυχίο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διαδικασία επιλογής βοηθών. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη φύση των καθηκόντων, ώστε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία και το ενδιαφέρον για την άσκηση των απαιτούμενων καθηκόντων.